Reaktioner ska ses som något positivt, som ett svar på behandlingarna. Märkligt nog kan man känna sig "sämre" omedelbart efter en zonterapibehandling. Den allra vanligaste reaktionen är trötthet. Tack ock lov får man inte nödvändigtvis alla reaktioner på listan nedan!

  • Trötthet, frusenhet, feber, illamående, svettningar, hudreaktioner, yrsel, diarré, avföringen ändrar färg och lukt, urinen ändrar färg och lukt (täta urineringar)
  • Slemhinnorna reagerar i svalg och näsa
  • Kvinnor kan få mer flytningar
  • Psykiska reaktioner, allt från skratt till gråt
  • Man kan ofta känna sig deprimerad när kroppen försöker komma i balans
  
Gamla krämpor kommer igen:
Ett annat vanligt reaktionsmönster är att undertryckta symptomer akutiseras. Det är gamla krämpor som tillfälligt blossar upp och under en kort tid "blir som nya". Orsaken bakom den här typen av reaktioner är att en kronisk åkomma inte kan gå till läkning utan att den först akutiseras. Det är i akutiseringsfasen som vävnader har en chans att städa upp med hjälp av en inflammation. OBS! att en inflammation inte alls behöver vara ett svar på en infektion. En inflammation kan lika gärna vara ett tecken på att bindväven behöver vårstädas, (bindväven kan liknas som kroppens sopsäck).

Slutligen och för personer som bara har lätta besvär:
• Välbefinnande, mer energi och vitalitet.

Har du några frågor eller undrar något efter behandlingen är du välkommen att skriva till e-post: mona@manaomkroppenochhalsan.se