Behandlingen ska bland annat minska spänningen och stressen i kroppen och leda till jämvikt och balans. Först när kroppen är i balans kan den påbörja sin egen läkning.

Zonterapi bygger på en helhetssyn på människan och kan ges både i förebyggande och behandlande syfte. Zonterapi behandlar inte specifika sjukdomar men kan däremot eliminera problem, blockeringar och störningar som uppstått i samband med sjukdomar/stress mm. Vid behandling med zonterapi är en effekt bland annat att cirkulationen av blod och lymfa ökar.

Vanliga besvär som man behandlar med zonterapi är:

  • Ryggbesvär
  • Ischias
  • Huvudvärk och migrän
  • Stressrelaterade symptom
  • Allergier och eksem
  • Magkatarr
  • Förstoppning mm